MTU & APV på NEXT

Underviser viser eleven opgaven

MTU på NEXT

Formålet med MTU (medarbejdertrivselsundersøgelse) er at få medarbejdernes vurdering af, hvor godt de trives på NEXT.

Foruden den overordnede trivsel, belyses tilfredsheden med en række øvrige forhold, såsom ledelse, samarbejde og ansættelsesforhold.

Undersøgelsen skal identificere de indsatsområder, der bør arbejdes med løbende for at gøre NEXT til en endnu bedre arbejdsplads i tiden fremover.

MTU'en er et udviklingsværktøj, man som medarbejder og leder sammen skal bruge i det løbende og videre arbejde med medarbejdertilfredshed og trivsel.

NEXT har derfor stor fokus på MTU-opfølgningsarbejdet, og det er her, at det egentlige værdiskabende arbejde – nemlig dialogen om resultaterne i ledelsen og mellem ledere og medarbejdere – begynder.

Tømrer arbejder på et tag

APV på NEXT

På NEXT bliver der lavet en APV (arbejdspladsvurdering) for hver afdeling.

Vurderingerne gennemføres i forbindelse med medarbejdertrivselsundersøgelsen og kortlægger både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø og belyser eventuelle problemer.

Udover at være et lovkrav er APV’en et vigtigt strategisk redskab til at holde styr på arbejdsmiljøet og arbejde systematisk med det.

Alle får her mulighed for at give deres vurdering af arbejdsmiljøet og til at gå i dialog med hinanden, bl.a. om de løsninger, der skal til for at forbedre det.

NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN
CARL JACOBSENS VEJ 25
2500 VALBY
T: 33 88 00 00
M: NEXT@NEXTKBH.DK

Tilgængelighedserklæring