NEXT

NEXT Strategi 2025

Strategi 2025 sætter retningen for, hvor NEXT er på vej hen – som uddannelsesinstitution, som arbejdsplads og som samarbejdspartner.

Centralt for strategien er tre overordnede pejlemærker, som skal være styrende for vores udvikling på NEXT: 

  • Vi tænker og agere bæredygtigt 
  • Vi skaber en eksperimenterende og meningsfuld læringskultur 
  • Vi sikrer kompetencer til at udvikle fremtidens samfund 

Arbejdet med pejlemærkerne er allerede godt i gang rundtomkring på NEXTs uddannelser, og vi er glade for at opleve, at mulighederne bliver grebet, og forandringen realiseret. 

Tænke og agere bæredygtigt

NEXT kan som uddannelsesinstitution vare med til at forandre fremtiden. Som UNESCO Verdensmålsskole har vi en ambition om at indarbejde FN's verdensmål i undervisningen pa alle vores uddannelser, og NEXT-elever skal som færdiguddannende have viden og kompetencer, så de kan bidrage til en bæredygtig verden. Samtidig skal NEXT selv agere bæredygtigt, både socialt, økonomisk og miljømæssigt.

Skabe en eksperimenterende og meningsfuld læringskultur

På NEXT skal vi eksperimentere med forskellige former for undervisning, og undervisningen skal kobles tæt til virkeligheden for at sikre, at den giver mening for eleverne. NEXTs læringskultur skal bade for lærere og elever vare præget af mod og selvtillid, så alle eksperimenterer, lærer og bliver klogere - også af de ting, som gik galt.

Sikre kompetencer til at udvikle fremtidens samfund

NEXTs elever uddanner sig til en fremtid, hvor forandring er et grundvilkår. Derfor har de behov for flere kompetencer end de fagfaglige. Vi skal som uddannelsesinstitution have et konstant fokus på samarbejde, kritisk tankning, kreativitet, innovation og kommunikation. NEXT skal samtidig udbygge og forbedre vores allerede stærke position inden for STEM-uddannelserne og vare endnu bedre til at fastholde og vejlede eleverne i retning mod dem.

Uddannelseshjulet

NEXT ønsker at give unge i Storkøbenhavn adgang til en bedre og bredere mulighed for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse, som for den unge er attraktiv, motiverende og passende. I kraft af sin brede pallette af ungdomsuddannelser inden for både eud, eux, htx, hhx, stx, hf og efteruddannelse, har NEXT en unik mulighed for at gøre netop dette og at introducere unge og unge voksne til forskellige muligheder for uddannelse. 

NEXT prioriterer derfor også vejledningen på tværs af ungdoms-uddannelsesudbuddet og styrker afklaringsforløb ved bl.a. at udfordre den unge på sit uddannelsesvalg og hjælpe med at finde netop dét sted, hvor eleven kan trives og bruge sit potentiale bedst.
 

Uddannelseshjulet giver også mulighed for at sikre optimale forhold ved eventuelt omvalg af ungdomsuddannelse.

Alt sammen begynder med, at uddannelsesområderne på NEXT - sammen med eleven - finder den uddannelse, hvor eleven lykkes bedst. 

NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN
CARL JACOBSENS VEJ 25
2500 VALBY
T: 33 88 00 00
M: NEXT@NEXTKBH.DK

Tilgængelighedserklæring