Job på NEXT

NEXT har fokus på:

  • at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle ansatte
  • at arbejde både strategisk og systematisk med arbejdsmiljøet
  • at arbejdsmiljøindsatsen understøtter kerneopgaven, er forankret i kulturen og er en integreret del af det daglige arbejde på alle organisatoriske niveauer
  • at fremme den forebyggende indsats, bl.a. i relation til arbejdsskader og fravær
  • at skabe rammer og udvikle redskaber som kan være med til at strukturere arbejdsmiljøarbejdet, så det er muligt at handle proaktivt frem for problemløsende

En hverdag med ambitiøse kollegaer

Uanset hvilket job du får hos os, vil du blive en del af en afdeling eller et lærerkollegium, hvor dine opgaver og din dagligdag foregår sammen med dygtige og ambitiøse kollegaer.

Dine udviklingsmuligheder drøfter du løbende med din leder, og hvert år bliver du inviteret til en medarbejderudviklingssamtale.

På NEXT ønsker vi, at alle ansatte løbende udvikler sig fagligt i forhold til deres funktion.

På den måde sikrer vi, at alle ansatte kan lykkes med de opgaver, de bliver stillet, samt at der er fokus på de mål og visioner, som NEXT arbejder hen imod.

NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN
CARL JACOBSENS VEJ 25
2500 VALBY
T: 33 88 00 00
M: NEXT@NEXTKBH.DK

Tilgængelighedserklæring