Arbejdsmiljøpolitik

tømrer

NEXT har fokus på:

  • at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere
  • at arbejde både strategisk og systematisk med arbejdsmiljøet
  • at arbejdsmiljøindsatsen understøtter kerneopgaven, er forankret i kulturen og er en integreret del af det daglige arbejde på alle organisatoriske niveauer
  • at fremme den forebyggende indsats, bl.a. i relation til arbejdsskader og fravær
  • at skabe rammer og udvikle redskaber som kan være med til at strukturere arbejdsmiljøarbejdet, så det er muligt at handle proaktivt frem for problemløsende
Glad kvinde i værksted

Vi er hinandens arbejdsmiljø

PÅ NEXT anses arbejdsmiljø ikke som et individuelt anliggende, men skal ses i en organisatorisk og social kontekst.

Det organisatoriske arbejdsmiljø omhandler de ressourcer og rammebetingelser, der skal være til stede i organisationen for, at alle medarbejdere kan udføre deres arbejde på bedste vis, og hvor travlhed og omskiftelighed håndteres, da dette er et grundvilkår for NEXT. Det sociale arbejdsmiljø handler om de relationer og den støtte, medarbejderne oplever og påvirkes af i interaktionen med hinanden.

En forudsætning for, at det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø kan forbedres, er fokus på forebyggelse. Forebyggelse er, når NEXT er i stand til at gribe ind og handle, før det går galt. Dette gælder i alle aspekter af arbejdsmiljøet.

Ansvaret for arbejdsmiljøet er arbejdsgiverens, men pligten til at gøre det nødvendige for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø er både hos ledelsen og medarbejderne. Ledelsen har opgaven med at sikre de fornødne ressourcer og rammebetingelser, og alle medarbejdere har opgaven med hver dag på arbejdet at bidrage til et sundt og sikkert organisatorisk og socialt arbejdsmiljø.

NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN
CARL JACOBSENS VEJ 25
2500 VALBY
T: 33 88 00 00
M: NEXT@NEXTKBH.DK

Tilgængelighedserklæring